Jyty Seinäjoki ry:n nuoret jäsenet

Toiminta

Jytyliitto sekä paikallisyhdistykset tarjoavat kaikille avoimen toiminnan lisäksi myös nuorille (alle 37-vuotiaille) jäsenille suunnattua toimintaa.

Jyty Seinäjoki ry:n nuorisovastaavina toimivat työparina Katri Konsteri ja Petra Katajamäki, jotka vastaavat nuorille jäsenille suunnatun toiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta. Heille voit laittaa toiveita ja ehdotuksia nuorisotoiminnasta yhdistyksessämme esim. sähköpostitse.

Katso yhdistyksen omat nuorten Facebook sivut

Lisätietoa Jytyliiton nuorille jäsenille Jytyliiton sivuilta.

Jytyn keskustoimisto järjestää kaikkien yhdistystensä nuorille aikuisille ja opiskelijoille omia valtakunnallisia koulutuksia, joissa perehdytään työelämävaikuttamiseen, ammattiyhdistystoimintaan tai esimerkiksi henkilöstön edustamiseen. 

Oman alueesi (Länsi-Suomen) nuorten aikuisten tapahtuma järjestetään kerran tai kahdesti vuodessa. Liiton valtakunnallisia tapahtumia järjestetään muutaman kerran vuodessa. Jokaisella Ammattiliitto Jytyn alueella (Etelä-, Itä-, Länsi- ja Pohjois-Suomi) toimii kaksi nuorisovastaavaa ja yksi opiskelijavastaava, jotka järjestävät tilaisuuksia ja tapahtumia nuorille (alle 37v. jäsenet), kehittävät nuoriso- ja opiskelijatoimintaa alueellaan ja vaikuttavat Jytyyn esimerkiksi liittohallituksen alaisessa tulevaisuustyöryhmässä.